ژورنالیسم تلویزیونی

دوست دارید خبرنگار شوید؟

دوست دارید خبرنگار شوید؟

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در نظر دارد؛ کارگاه آموزشی ژورنالیسم تلویزیونی در قالب آموزش خبرنگاری برای دانشجویان علاقمند دانشگاه دامغان برگزار نماید. این کارگاه آموزشی که ثبت نام ... ادامه مطلب