کلاس آموزش

دوست دارید خبرنگار شوید؟

دوست دارید خبرنگار شوید؟

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در نظر دارد؛ کارگاه آموزشی ژورنالیسم تلویزیونی در قالب آموزش خبرنگاری برای دانشجویان علاقمند دانشگاه دامغان برگزار نماید. این کارگاه آموزشی که ثبت نام ... ادامه مطلب
کلاس آموزشی طراحی دیجیتال

کلاس آموزشی طراحی دیجیتال

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در راستای یاد دهی فناوری های نوین در عرصه هنر های دیجیتال اقدام به برگزاری کلاس آموزش طراحی دیجیتال نموده است. برای ثبت نام ... ادامه مطلب