اخبار تکنولوژی

TurnsPro

مروری کوتاه بر TurnsPro با قابلیت راحت‌تر کردن فیلمبرداری مرور زمان

ویدئوهای مرورزمان می‌توانند شیوه‌های جالبی برای نشان دادن گذر زمان باشند، اما برخی مواقع فقدان حرکات دوربین می‌تواند آنها را نامناسب نشان دهد. TurnsPro جدیدترین دستگاهی است که برای این ... ادامه مطلب