وبگاه تلویزیون و هنرهای دیجیتال، پایگاهی است برای اطلاع رسانی فعالیت ها، اخبار و مطالب علمی و آموزش مرتبط با رشته کارشناسی تلویزیون وهنرهای دیجیتال.