در دره ی سند از هزاره ی چهارم قبل میلاد سفالگری رنگین منقوش به اشکال جانوران متداول و بعدا نیز نوعی خط #صورتنگاشت اختراع شد.

✅دیگر مناطقی که آثار تمدن #نوسنگی از ان یافت شده:

?خاور نزدیک و بین النهرین و جنوب غربی و مرکز ایران مانند:
?راس شمره
?حسونا
?تپه حلف
?ارپاچیه در عراق
?شوش و تپه سیلک نزدیک کاشان

تمدن نوسنگی در اغاز هزاره ی ششم قبل میلاد از جهت انواع سفالگری و پیکرتراشی و شهر سازی و صنایع نساجی به اوج کمال خود رسید.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema