خاستگاه و پیشینه ی بومیان امریکا بر اساس شواهد باستانشناسان:

?قاره ی امریکا زادگاه نژاد و یا نسلی از بشر نخستین نبوده است.

?نخستین ساکنان امریکا مهاجران اسیایی از شمال چین بودند که از راه زمینی سیبریه وارد امریکا شدند.

از 200 میلادی به بعد دوره ی تعالی فرهنگ و هنر این اقوام اغاز شد.

نهایتا در 1520 بعد میلاد در اثر تهاجم اسپانیایی ها این تمدن از بین رفت.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان

منبع: @k_cinema

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.