پیکره های #بابلی در اصل رنگی بوده اند و این هنر با نقاشی و کنده کاری روی سنگ تحول می یافته است.

✅در تمدن #بابل نقش برجسته کاری بیشتر از پیکرتراشی رواج داشت.

بعدها این هنر (نقش برجسته کاری) توسط #آشوریان اقتباس شد و در دست انان به اوج کمال خود رسید.

✅نمونه های دیوارنگاه های بابل:در شهر ماری کشف شده.

✅در تمدن #بابل و #سومر کنده کاری ریز نقش روی انواع مهرها از سنگ سخت یا بصورت منبت روی چوب یا مهر کنی برای مصارف شخصی و تجاری از 3000 ق م معمول بوده و تکامل یافته.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema