#نقاشی_دیواری_مصر

نمایشگر ازادی و ابتکار و دقت در نمایش خصوصیات تماشایی هر صحنه و نیز رنگ های رقیقی است که نقاشان مصری با بهره گیری از نفوذ تمدن #مینوسی با نوعی رنگ لعابی چسپناک در هنر خود به کار می بستند.

?سفالگری لعابی از دوره ی پیش از سلسله پادشاهی در مرحله ای پیشرفته رواج یافته بود.

?بعدا ساخت مهره و تعویذ و کاسه و گلدان و صنمک و به خصوص کاشی برای تزیین بناها با سفال لعابدار متداول شد.

?از سلسله چهارم به بعد مهره ها و اشیا کوچک تزیینی با سفال بدون لعاب و به رنگ آبی با نوعی خمیر گل ساخته شد.

?شیشه نیز در دوره ی سلسله پادشاهی هیجدهم برای ساختن ظروف و اشیا تزیینی کوچک به کار رفت.

✅نقاشی در مصر جز صنایع دستی و هنرهای فرعی_کاربردی بود.

?نقاشی دیواری برای کاخ و مزار فرعون ها مانند جزیی از بنایی بود و اهمیت ان بیش از نقاشی قابی بود.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع: @k_cinema