نصب تابلو اعلانات انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

1
ابلو اعلانات انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

انجمن علمی تازه تأسیس رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال جهت اطلاع رسانی برنامه های خود و اطلاعیه ها و فراخوان های مرتبط با رشته مذکور، تابلو اعلانات خود را امروز در محل دانشکده هنر، دانشگاه دامغان نصب کرد تا بتواند از این طریق ارتباطی مؤثر با دانشجویان دانشکده داشته باشد/ ان شاء الله

تابلو اعلانات انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است