✅در سده ی ششم ق م #بودا در هند ظهور کرد.

سپس آیین بودایی به تبت, چین و ژاپن و اسیای جنوب شرقی رسید.

از ان پس سه کیش باستانی در هندوستان شمالی به ظهور رسید:
#برهمایی
#هندویی
و
#جینی

که هر کدام به نحوی بر هنر هند اثر گذاشتند.

✅هنر تاریخی هند با تشکیل سلسله پادشاهی #موریایی در قرن سوم ق م اغاز شد.

در زمان #آشوکا پارسها توانمند و هنر پرور دین سلسله هنر هند در شیوه های مختلف شکوفا شد و نخستین #دوره_طلایی پادشاهی هند ضبط تاریخ شد.

او در هر شهر هند پرستشگاهی بودایی به شکل گنبد یا برج ساخت که سرمشقی برای معماری هند در دوره های بعدی شد.

✅تزیین ان ها برجسته کاری های ریز نقش روی سنگ بود که به سه دسته تقسیم می شد:

?نخستین ان ها نقوش گیاهی و جانوری که در بینشان تصویر نیلوفر آبی اهمیت زیادی داشت و بسیار تکرار شده.

?تندیس های ادمی در اندازه بزرگ

?صحنه های گزارشی از زندگی بودا ولی بدون حضور خودش زیرا نشان دادن تصویر بودا جایز نبود.

✅ساختن پیکره بودا از سده ی اول میلادی به بعد متداول شد و در سده های چهارم و پنجم بعد میلاد به اوج کمال خود رسید.

✅دیگر اثار پادشاهی آشوکا:

?ستون های یادبود با نقش برجسته

?سنگ نوشته ها

?و نیز در غارهای دهکده آجانتا در حیدرآباد هند نیز مقابر زیادی مزین به نقش برجسته های هنر بودایی متعلق به حدود 200 ق م و نقاشی های دیواری یافت شده.

#تاریخ_هنر
#پرویز_مرزبان
منبع