برگزاری جشن یک سالگی وب سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

1
برگزاری جشن یک سالگی وب سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال به مناسبت يكسالگی وب سایت انجمن علمی بعد از ظهر روز یکشنبه دهم اسفند ماه جشنی در پلاتو دانشکده هنر برگزار کرد.

در این جشن پس از پخش چند آهنگ فورکلور و یک کلیپ، دبیر انجمن علمی آقای جاوید قدیمی دیزج توضیحاتی چند درباره وب سایت انجمن وکسب موفقیت آن در جشنواره حرکت به دانشجویان رشته ارائه دادند و از هم رشته ای های خود درخواست مشارکت و همکاری بیشتردر وب سایت انجمن خودشان داشتند؛ واز آنها قول مشارکت در وب سایت خودشان داشتند تا در آینده ای نزدیک شاهد پیشرفت روز افزونی در وب سایت انجمن و همچنین فعالیت های مختلف انجمن باشیم.
إن شاءالله…

برگزاری جشن یک سالگی وب سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

برگزاری جشن یک سالگی وب سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

برگزاری جشن یک سالگی وب سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

برگزاری جشن یک سالگی وب سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

/انتهای پیام.

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است