درخششی بی بدیل از پشت شیشه های رنگارنگ

1
شیشه های رنگارنگ

بازتاب نورهای رنگارنگ

شیشه های رنگارنگ

ساختمان تاریخی زیبای بازسای شده توسط میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دامغان

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است