انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال جهت هماهنگی بیشتر با نمایندگان تمام ورودی ها و پیگیری مطالبات خود در ترم پیش از ریاست دانشکده هنر جلسه ای را در محل دفتر انجمن، ساختمان شماره ۲ برگزار کرد.

در این جلسه مشکلات تمام ورودیها از جمله مشکلات آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد جهت پیگیری مطالبات و همچنین وعده هایی که در ترم پیش طی جلسه ای،ریاست دانشکده هنربه نمایندگان و اعضای انجمن علمی اعلام داشتند، جلسه دیگری با حضور ریاست دانشکده هنرتشکیل شود.

شرح مختصری از مباحث مطرح شده در جلسه نمایندگان ورودی ها و اعضای انجمن با ریاست دانشکده هنر:

۱- ارائه دروس بر اساس چارت درسی

۲- حضور بیشتر اساتید در دانشکده و امکان تعامل با دانشجویان در ساعات غیر درسی

۳- فراهم کردن سازو کار مناسب جهت در اختیارقرار دادن تجهیزات آموزشی (قلم نوری، تهیه دوربین های نیمه حرفه ای ) و اختصاص سایت مناسب آموزشی

 

خبر های مهمی که درجلسه توسط ریاست دانشکده ابلاغ گردید:

۱- خرید پیانو برای پلاتو دانشکده هنر

۲- پیگیری آرشیو بانک فیلم و راه اندازی آن در دانشکده

۳- حضور کارشناس تجهیزات کمک آموزشی از ترم آینده

3 دیدگاه.

 • بعد از دوماه چ خبر از :
  خبر های مهمی که درجلسه توسط ریاست دانشکده ابلاغ گردید:
  ۱- خرید پیانو برای پلاتو دانشکده هنر
  ۲- پیگیری آرشیو بانک فیلم و راه اندازی آن در دانشکده
  ۳- حضور کارشناس تجهیزات کمک آموزشی از ترم آینده

 • از خود رئیس دانشکده باید پرسید!

 • مرسی 🙂