اين مجموعه كاشی ها متعلق به امام زاده جعفر (ع) دامغان است و تاريخ ساخت آنها (٦٦٥ هجری، ١٢٦٧ ميلادی) می باشد.

امام زاده جعفر دامغانتصويری از امام زاده جعفر كه اين كاشی ها از آنجا ربوده شده است.

کاشی های دامغانکاشی های دامغانتعداد زيادی از این كاشی ها در موزه های مختلف دنيا وجود دارد و بنای اصلی كاملا از كاشی تهی شده است.

کاشی های دامغاندر شعر حاشيه يكی از كاشی ها آورده شده است: كاشان از مراكز بسيار مهم اين نوع كاشی ها كه به كاشی های زرين فام معروف است بوده است.

1 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

  • آقا بازم به شما /// دامغانیا خودشون اصلن در قید و بند آثار باستانیه شهرشون نیستن

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.