جزوه تاریخ هنر 2

PDF

2 دیدگاه.

  • بنده فقط بخشی از تایپ رو انجام دادم اونم بخشی که پر از قلت قووولوووته بقیه بی غلطاش زحمت آقا رسول کیوان نژاد بود …

  • به هرحال زحمت کشیدی…
    تشکر