امروز در ادامه مسابقات فوتسال بین دانشکده های دانشگاه دامغان، تیم پسران دانشکده هنر در مقابل تیم دانشکده شیمی قرار گرفت و متاسفانه 3 بر یک نتیجه را به تیم مقابل واگذار کرد.

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

/انتهای پیام.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.