گزارش تصویری از فوتسال دانشکده هنر دانشگاه دامغان

1
گزارش تصویری از فوتسال دانشکده هنر دانشگاه دامغان

امروز در ادامه مسابقات فوتسال بین دانشکده های دانشگاه دامغان، تیم پسران دانشکده هنر در مقابل تیم دانشکده شیمی قرار گرفت و متاسفانه 3 بر یک نتیجه را به تیم مقابل واگذار کرد.

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

فوتسال دانشکده هنر

/انتهای پیام.

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است