گزارش تصویری از عزاداری مردم شهرستان دامغان

1
عزاداری مردم دامغان - محرم

گزارش تصویری از عزاداری مردم شریف شهرستان دامغان / اختصاصی وبگاه انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال (محرم الحرام 1435)

عزاداری مردم دامغان - محرم

عزاداری مردم دامغان - محرم

عزاداری مردم دامغان - محرم

عزاداری مردم دامغان - محرم

عزاداری مردم دامغان - محرم

عزاداری مردم دامغان - محرم

/انتهای پیام.

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است