گزارش تصویری از نمایش “این خانه برق ندارد”

1

نمایش “این خانه برق ندارد”
به نویسندگی و کارگردانی “مهدی راستگو”

#سیsee

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است