کانون هنرهای تجسمی و انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال برای اولین بار جشنواره هنرهای تجسمی و نمایشی را در دانشگاه دامغان برگزار می کنند. تمامی دانشجویان دانشگاه دامغان می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

هر هنرمند دانشجو می تواند در هر مقطع و رشته تحصیلی که در دانشگاه دامغان مشغول به تحصیل می باشد؛ در این جشنواره شرکت نماید.

هر دانشجو می تواند تنها در دو بخش شرکت کرده و برای هر بخش حداکثر سه اثر ارائه نماید.

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

art-festival

Festival.tvart.ir