اگر گواهینامة رانندگی گرفته باشید، حتماً به یاد دارید که بخش مهمی از آموزش و آزمون رانندگی، به شناخت ماشین اختصاص دارد. یک راننده باید اجزای اصلی ماشینی که سوار می شود را بشناسد، عیوب احتمالی آن را بداند و اگر نمی تواند آن را تعمیر کند، دست کم بداند آن را پیش کدام تعمیرکار ببرد!
ما نیز برای کار با کامپیوتر به عنوان تدوینگر نیاز داریم با اجزای اصلی سخت افزار کامپیوتر آشنا باشیم و به خصوص عوامل مؤثّر بر سرعت کامپیوتر را بشناسیم…

PDFدانلود جزوه مبانی فنّی تلویزیون، ویدئو و سینما
مدرس: حسین یزدانشناس

[دانلود نمایید!]The Technical Basics of Tv, Video & Cinema