کلاس آموزش نرم افزار InDesign ويژه آشنايي با اصول صفحه آرايي مجلات توسط انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال برگزار مي گردد.

اين دوره در 4 جلسه 90 دقيقه اي و در روزهاي يکشنبه و چهارشنبه از ساعت 19:30 لغايت 21 در محل سایت دانشگاه دامغان برگزار مي گردد.

دانشجويان پس از ثبت نام در سامانه stu.du.ac.ir جهت نهايي نمودن ثبت نام و پرداخت حق مشارکت به دفتر انجمن علمي تلويزيون واقع در زیر زمین ساختمان شماره 2 مراجعه نمايند.