فلسفه هنر و زیبایی شناسی

معرفی کتاب

فلسفه هنر و زیبایی شناسی؛ تالیف جان هاسپرز و راجر اسکراتن؛ ترجمه دکتر یعقوب آژند؛ توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.

كتاب حاضر از دو مقوله اساسی شكل گرفته است: فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی. نگارنده بر این باور است”: این دو مقوله از هر لحاظ مربوط به هم و برساخته روابط یكدیگرند. فلسفه هنر به چیستی و چگونگی هنر می‌پردازد و در پی آن است كه در این زمینه به مفاهیمی روشن و صریح دست یابد و زیبایی شناسی نیز در حقیقت بررسی “فلسفه زیبایی و ذوق است”.”جان هاسپرز ” در مقوله فلسفه هنر به مباحثی چون تفسیر و تاویل هنر، رسانه‌ها و واسطه‌های هنر و طبقه‌بندی هنرها از منظر این رسانه‌ها دست زده آنها را به هنرهای دیداری، شنیداری، گفتاری و آمیخته تقسیم می‌كند .وی در ادامه، اختلاف هنرها را بر طیف رسانه آنها شرح می‌دهد”.هنر به مثابه تقلید، هنر و فرم، ماهیت و میدان زیبایی‌شناسی، اثر هنری، ذوق، نقد و سنجش، و زیبایی‌شناسی در شرق، غرب و ماركسیسم، مباحث دیگری هستند كه نویسنده در این كتاب آنها را مطرح كرده است .
در بخش اول کتاب، جان هاسپرز، در مقوله فلسفه هنر به مباحثی چون تفسیر و تاویل هنر، رسانه ها و واسطه های هنر و طبقه بندی هنرها از منظر این رسانه ها می پردازد و هنرها را به پنج طبقه تقسیم می کند. وی مبحث اختلاف هنرها براساس رسانه ها و بازنمایی در هنرها و بیان در آنها را نیز مورد توجه قرار می دهد.

بخش دوم کتاب مربوط به زیبایی شناسی است. اگرچه زیبایی شناسی را شناخت فلسفی هنر تعریف کرده اند، ولی تعریف دقیق آن کار بسیار مشکلی است. سوالات اصلی زیبایی شاسی را می توان در این چهار پرسش خلاصه کرد:
1.    «هنر» چیست؟
2.    چگونه باید به قضاوت در حوزه هنر بپردازیم؟
3.    هنر باید چگونه باشد؟
4.    ارزش هنر در چیست؟
راجر اسکراتن در بحث مربوط به زیبایی شناسی به بررسی ماهیت و میدان زیبایی شناسی، اثر هنری و مولفه ها و روابط خاص عناصر آن، ذوق و نقد و سجش و سیر تحول زیبایی شناسی را در غرب بررسی می کند.

فهرست مطالب
بخش اول – فلسفه هنر – جان هاسپرز
فصل 1. شناخت ویژگی ها
 فلسفه هنر و زیبایی شناسی فصل 2. تفسیر و تاویل هنر
فصل 3. رسانه های هنر
فصل 4. طبقه بندی هنرها بر طبق رسانه های آنها
فصل 5. اختلاف هنرها بر طبق رسانه آنها
فصل 6. هنر به مثابه تقلید
فصل 7. هنر در مقام طرز بیان
فصل 8. هنر و فرم
فصل 9. نظریه های عملی هنر
بخش دوم – زیبایی شناسی – راجر اسکراتن
فصل 1. ماهیت و میدان زیبایی شناسی
فصل 2. اثر هنری
فصل 3. ذوق، نقد و سنجش
فصل 4. گسترش زیبایی شناسی غرب
فصل 5. زیبایی شناسی مارکسیستی
فصل 6. زیبایی شناسی در شرق
واژه نامه

برچسب‌ها: اثر هنری, رسانه‌ها, زیبایی‌شناسی, فلسفه هنر, هنر چیست, هنر و فرم

مطالب مرتبط

 

رونمایی از نماهنگ کلاغ روسیاه به مناسبت میلاد امام رضا (ع)
طراحی کاراکترهای دیجیتالی توسط: هیروشی یوشی

درباره نویسنده

 

بیشتر بخوانید…

 

نتیجه‌ای پیدا نشد.