جلسه هماهنگی تشکل ها برای تهیه برنامه های رادیویی دانشگاه دامغان

1
جلسه هماهنگی تشکل ها برای تهیه برنامه های رادیویی دانشگاه دامغان

انجمن علمی تلویزیون و هنر های دیجیتال در جلسه ای جهت اجرای سری برنامه های رادیویی در دانشگاه دامغان با همکاری سایر تشکل های دانشجویی شرکت کرد.
این جلسه در ساختمان شماره دو سالن کنفرانس با حضور آقای کشاورزیان مسئول رسانه های مجازی و مکتوب دانشگاه برگزار گردید.

تهیه برنامه های رادیویی دانشگاه دامغان
در این جلسه قرار بر این شد؛ جهت هماهنگی های لازم جلسات دیگری برگزار گردد و با همکاری سایر تشکل ها هر دو هفته یک بار برنامه رادیویی ضبط و پخش گردد. تصمیم بر این شد، اخبار دانشگاه نیز در این برنامه ها گنجانده شود.

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است