انجمن علمی تلویزیون و هنر های دیجیتال در جلسه ای جهت اجرای سری برنامه های رادیویی در دانشگاه دامغان با همکاری سایر تشکل های دانشجویی شرکت کرد.
این جلسه در ساختمان شماره دو سالن کنفرانس با حضور آقای کشاورزیان مسئول رسانه های مجازی و مکتوب دانشگاه برگزار گردید.

تهیه برنامه های رادیویی دانشگاه دامغان
در این جلسه قرار بر این شد؛ جهت هماهنگی های لازم جلسات دیگری برگزار گردد و با همکاری سایر تشکل ها هر دو هفته یک بار برنامه رادیویی ضبط و پخش گردد. تصمیم بر این شد، اخبار دانشگاه نیز در این برنامه ها گنجانده شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.