برگزاری نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن + تصاویر

6
برگزاری نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن

نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن با هدف آشنایی دانشجویان رشته تلویزیون و هنر های دیجیتال با معرفی گرایش انیمیشن برگزار شد.

این نشست با حضوراستاد شهرام حاجی میر صادقی مدرس دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد؛ ابتدا ایشان توضیحاتی را در مورد گرایش انیمیشن و آینده شغلی آن به دانشجویان ارائه دادند و در نهایت دانشجویان با طرح چند سؤال ازایشان نشست را به پایان رساندند.

برگزاری نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن

برگزاری نشست مشاوره انتخاب گرایش انیمیشن

امید است دانشجویان رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال با استفاده ازمباحث مطرح شده در این نشست و همین طور نشست مشاوره انتخاب گرایش گرافیک رایانه که زمان برگزاری آن در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد، نهایت بهره را برده وبا آسودگی خاطر گرایش مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است