برگزاری چهارمین جلسه انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

1
چهارمین جلسه انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

انجمن علمی تلویزیون و هنر های دیجیتال چهارمین جلسه خود را با حضور اعضای شورای مرکزی در محل دفتر انجمن برگزار کرد.

در این جلسه علاوه بر بحث راجع به کم و کیف اجرای برنامه های پیش روی انجمن مانند: برگزاری ورک شاپ و سمینار تخصصی، درباره ی چگونگی برگزاری گرامیداشت روز دانشجو نیزمباحثی مطرح گردید؛ تا انشاالله با یاری خداوند منان و مسئولین دانشگاه مراسمی آبرومندانه در سطح دانشگاه برگزار گردد.

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است