رتبه های برتر دانشکده هنر دانشگاه دامغان در آزمون کارشناسی ارشد 95

2
رتبه های برتر دانشکده هنر دانشگاه دامغان در آزمون کارشناسی ارشد 95

با توجه به اعلام نتایج آزمون سراسری کارشناسی ارشد موسسات آموزش عالی از طریق سایت سنجش بر آن شدیم تا عزیزانی که رتبه های زیر 100 کشوری را در گروه های آزمایشی رشته های ارشد هنر دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده هنر دانشگاه دامغان را معرفی نماییم.

جناب آقای سهام پزشک پور رتبه 27 در زیر گروه ادبیات نمایشی و همچنین رتبه 47 در زیر گروه سینما از مجموعه آزمایشی کد رشته 1357

و آقای ابوالفضل حسنی مقدم رتبه 8 در رشته کارگردانی و رتبه 44 در رشته رادیو و همچنین رتبه 83 در رشته ادبیات نمایشی را از مجموعه آزمایشی 1357 را کسب نموده اند.

ضمن تبریک به این عزیزان و برایشان از خداوند منان آرزوی موفقیت های بیشتر در عرصه های بعدی زندگی را داریم.

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است