کلاس آموزشی طراحی دیجیتال

1
کلاس آموزشی طراحی دیجیتال

انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در راستای یاد دهی فناوری های نوین در عرصه هنر های دیجیتال اقدام به برگزاری کلاس آموزش طراحی دیجیتال نموده است.

برای ثبت نام در این کلاس می توانید با ورود به سامانه دانشجویی دانشگاه دامغان به نشانی: stu.du.ac.ir

از قسمت ثبت نام در کلاس های فوق برنامه اقدام نمایید.

مدرس: سعید ابراهیمی

زمان: روز های شنبه در دو گروه:

گروه اول: ساعت ده الی 12 صبح

گروه دوم: ساعت 13 الی 15 عصر

جاویدمشاهده نوشته ها

جاوید هستم؛ مدیر سایت تی وی آرت، یک سال دبیر انجمن تلویزیون و هنرهای دیجیتال بودم ... به حوزه هنر رسانه علاقه مندم و سوال یا پروژه ای باشه در خدمتم. یا لطیف

دیدگاه ها غیرفعال است