وب سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان در هفتمین جشنواره ملی حرکت توانست عنوان وبسایت برگزیده را در بین انجمن های علمی دانشجویی سراسر کشور بدست آورد.

در این جشنواره که از 28 الی 30 مهرماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار شد، 81 دانشگاه حضور داشتند و در پایان از 17 هزار اثر فرستاده شده و 1 هزار و یکصد اثر داوری شد و در نهایت در این جشنواره از 103 نفر یا انجمن برگزیده تجلیل شد. که وب سایت انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال (همین سایت) توانست دومین وبسایت برگزیده را کسب نماید.